Când mergi cu copilul la psiholog?

Este trist, nu mai m?nânc?, se izoleaz?, nu vorbe?te, se teme ?i de umbra lui sau refuz? brusc s? foloseasc? oli?a? Uneori, pentru descifrarea problemelor de comportament ale copilului t?u, este bine s? mergi la un psiholog.

A?a cum ?i str?rile noastre emo?ionale sunt influen?ate de mai mul?i factori ?i nu întotdeauna ne d?m seama care este motivul pentru care sim?im ceva ?i mai ales, cum putem s? ie?im din starea respectiv?, a?a ?i copiii absorb ?i proceseaz?  schimb?rile rele din via?a lor. Moartea unui membru al familiei, a unui prieten, a unui animal de companie, divor?ul p?rin?ilor, mutarea dintr-o cas? în alta, schimbarea ora?ului de re?edin?? sau a ??rii, plecarea unui p?rinte la munc?, în str?in?tate sau, mai r?u, a amândurora reprezint? factori de stres care se traduc prin schimb?ri de comportament ?i probleme de rela?ionare.

 

Ai grij? la urm?toarele ”simptome”

 • întârzieri în dezvoltarea vorbirii, limbajului sau probleme ”la oli??”
 • probleme de aten?ie ?i concentrare
 • probleme de comportament (indisciplin?, furie excesiv?, enurezis, tulbur?ri de alimenta?ie etc.);
 • scaderea performan?elor ?colare;
 • episoade de triste?e ?i/sau izolare;
 • sc?derea interesului pentru activit??i care înainte îi f?ceau pl?cere
 • comportament foarte agresiv (musc?, love?te, bate), îndreptat c?tre ceilal?i sau c?tre sine;
 • schimb?ri bru?te în comportamentul alimentar (în special la copilul mare);
 • insomnie sau alte probleme legate de somn
 • schimb?ri bru?te de dispozi?ie (treceri de la triste?e la veselie excesiv?);

 

Ce vrei de la psiholog?

Înainte de a merge cu copilul la psiholog, r?spunde-?i la urmatoarele intrebari pentru a-ti clarifica obiectivele ?i a?tept?rile de la terapie.

 • Cât de urgent este s? merg la terapie cu copilul? Ar putea s? îi supraîncarce programul? Ar putea programul meu (ca înso?itor) s? strice ritmul terapiei?
 • Care sunt cele mai mari îngrijorari ale mele legate de comportamentul copilului?
 • Ce schimb?ri în comportamentul copilului m? a?tept s? vad ca rezultat al terapiei?
 • Ce fac dac? nu vrea sa mearg? la psiholog?
 • Pot s?-mi permit s? sus?in financiar un program de terapie (pentru c? a merge la o sedin?? sau dou? nu rezolv? nimic) care poate dura mai mult de zece ?edin?e?

 

Ce trebuie s? ?tii

Copiii prefer? terapia de grup
Este o forma extrem de agreabila pentru copii, mai ales daca sunt utilizate tehnici ale terapiei prin mediere artistic? (terapie prin desen, pictur?, muzic?, dans, teatru) sau ale terapiei prin joc (de?i multi parin?i sunt reticen?i ?i nu vor ca cel mic s? mearg? la psiholog “s? se joace”).

Sursa:http://baby.unica.ro/cand-mergi-cu-copilul-la-psiholog-2199069.html?utm_source=Psychologies&utm_medium=FB&utm_campaign=FB-Post

Comments are closed.