Ce este Programarea neuro-lingvistica?

Acum ceva timp habar nu aveam ce înseamn? NLP sau programarea neuro-lingvistic?. ?tiam doar c? ar presupune ni?te tehnici secrete prin care oricine poate avea succes ?i poate deveni cum dore?te. Eu, fiind sceptic din fire, o vedeam ca pe o vr?jitorie de-a americanilor, fiind ferm convins c? totul era doar marketing.

Atât de ”ferm convins” am fost, c? mi-a luat ani buni ca s? m? hot?r?sc s? caut primele informa?ii despre aceast? ”vr?jitorie” pentru a m? convinge singur dac? are sau nu are rezultate.

Ast?zi, o consider una dintre cele mai importante ?i în?elepte decizii pe care le-am luat.

Practic, toate informa?iile ?i cuno?tiin?ele, toate tehnicile NLP m-au ajutat s? construiesc un altfel de Florin Constantin, cu încredere în for?ele sale, mai calm, mai lupt?tor ?i r?zb?tator pentru dorin?ele sale. Un Florin Constantin mai evoluat.

Programarea Neuro-lingvistic? este o îmbinarea între psihologie, ligvistic?, cibernetic? ?i hipnoz?. Sistemul ?sta complex porne?te mai înainte de toate de la premisa c? nici o persoan? nu este defect? ?i c? în interiorul fiec?ruia dintre noi exist? resursele de care avem nevoie pentru a duce o via?? fericit? ?i a reu?i s? atingem succesul.

Programarea neuro-lingvistic? permite însu?irea oric?ror tipare de comportament prin tehnica de la care îi provine ?i denumirea- programare. NLP este o colec?ie de tehnici care ?i-au g?sit utilitatea într-o sfer? foarte larg? de domenii, de la tratarea fobiilor, vânz?ri ?i leadership ?i pân? la instruirea solda?ilor din armata S.U.A ?i motivarea astronau?ilor N.A.S.A. Numele acestui sistem complex de reguli este format din trei sub-denumiri, ce simbolizeaz? fiecare o direc?ie fundamental? a acestuia.

Termenul de programare provine din ideea conform c?reia la baza oric?ror ac?iuni din via?a oamenilor, dincolo de aspectul în?el?tor al unicit??ii, exist? de fapt ni?te tipare, ni?te programe.  NLP ne arat? c? tocmai datorit? existen?ei acestor tipare, orice individ poate deveni propriul s?u programator ?i mai mult, î?i poate alege tiparele dup? care îi va fi ghidat? via?a ?i existen?a.

Termenul de ligvistic reprezint? ideea c? orice proces mental de comunicare cu sinele interior sau comunicare extern? este bazat pe folosirea unor pattern-uri specifice de limbaj. Tocmai de aceea limbajul are un rol atât de important în NLP. O s? mai aducem în discu?ie în articolele viitoare din aceasta rubric? importan?a modului în care ne comport?m ?i ce leg?tur? are asta cu starea de spirit pe care o avem,(care de altfel, afl?m din NLP c? tot noi suntem cei care ne-o cre?m).


Neuro
 face referire la viziunea din urma c?reia rezult? c? mintea ?i trupul sunt componente ale unui sistem principal-omul ca fiin??. Acest termen simbolizeaz? de altfel ?i abilitatea sistemului nervos de a construi o hart? a lumii, un mod în care persoana percepe tot ce îl înconjoar? prin prisma celor cinci sim?uri de care dispune: vizual, olfactiv, auditiv, gustativ ?i kinestezic.

O î?i dau un exemplu despre cum func?ioneaz? filtrele dup? care ne este ghidata via?a ?i toate ac?iunile. S? presupunem c? vrei s? î?i cumperi un nou model de ma?in?. Subit, observi c? to?i soferii conduc acela?i model, ca cel pe care tu vrei s? ?i-l cumperi. Sau dac? ai ie?it recent dintr-o rela?ie, ?i se pare c? toate cântecele pe care le auzi fac referire la dragoste. Asta înseamn? c? ai v?zut lumea printr-un filtru.

Foarte des ni se întâmpl? s? încerc?m s? g?sim solu?ii pentru probleme pe care nu le avem înc?. NLP este diferit? de orice alt? abordare a comunic?rii tocmai prin faptul c? se centreaz? pe g?sirea solu?iilor atunci când este întâlnit? o problem?, dar mai ales pe diferen?a dintre o problem? real? ?i o problem? creat? de mintea noastr?.

Spre deosebire de psihologia clasic?, care pune accent pe aflarea cauzei problemei, NLP pune pe primul loc modalitatea prin care persoanele creeaz? în mintea lor problema respectiv?.

Aici se pune accentul în primul rând pe întrebarea Cum?, focalizându-se aten?ia pe g?sirea solu?iilor, spre deosebire de psihologia clasic? unde esen?ial? este aflarea cauzei ce a dus la generarea problemei.

Am creat aceast? rubric? nou?- NLP- Programarea neuro-lingvistic?, tocmai pentru c? vreau s? î?i împ?rt??esc c?t mai multe din cuno?tiintele ?i tehnicile care te vor ajuta s? î?i schimbi via?a. Acum ceva timp am terminat de scris o lucrare de diplom?, numit? ”Considera?ii privind programarea neuro-lingvistic? în comunicare” ?i ?i-am promis c? o vei putea studia ?i tu pe site.

Ini?ial am vrut s? o postez integral?, dar apoi mi-am dat seama c? ti-ar fi  mult mai folositoare dac? a? împ?r?i-o pe sec?iuni, realizate sub forma unor articole scurte ?i interesante.  A?adar dac? vei urm?ri ?i studia aceasta rubric? de acum o s? începi u?or, u?or s? ?tii cât mai multe despre NLP ?i despre cum î?i po?i schimba via?a ?i totodat? despre cum îi po?i influen?a pozitiv pe cei din jurul t?u.

Sursa:http://florinc0nstantin.wordpress.com/2014/06/19/ce-este-programarea-neuro-lingvistica-2/

Comments are closed.