Cele mai comune cinci mituri despre depresie

1. Depresia este sinonim? cu triste?ea.

Chiar dac? triste?ea reprezint? una dintre emo?iile cele mai des întâlnite în cazul depresiei nu este obligatoriu ca fiecare persoan? cu depresie s? treac? prin aceast? stare. În anumite situa?ii persoanele cu depresie pot s? experimenteze st?ri de apatie sau gol interior, iar anxietatea reprezint? ?i ea unul dintre fenomenele ce acompaniaz? frecvent st?rile depresive producând o stare de tensiune interioar?.

2. Depresia este un semn de sl?biciune.

Acest mit reprezint? un efect al stigmatiz?rii ce înconjoar? fenomenul bolii psihice. Depresia este  “boal? medical? complex? cu implica?ii biologice, psihologice ?i sociale”.
Faptul c? majoritatea oamenilor trec prin st?ri depresive îi face s? cread? c? ?tiu cum este s? ai depresie în adev?ratul sens al cuvântului ?i c? au ?i solu?iile pentru aceast? problem?, îns? adev?rul este c? depresia nu ?ine de voin??, de sl?biciune sau de putere, ci de prezen?a/absen?a unor neurotransmi??tori la nivelul creierului.

3. Depresia este întotdeauna contextual?.

În majoritatea situa?iilor depresia are un eveniment exterior pe post de factor declan?ator, îns? acest lucru nu este întotdeauna necesar.

Situa?iile de pierdere (deces, divor?, desp?r?ire) sau de e?ec pot constitui factori declan?atori ai depresiei, îns? pot exista ?i episoade depresive care pot ap?rea f?r? vreo traum? evident?. Tocmai de aceea este uneori dificil de în?eles de ce cineva despre care presupunem c? ??are tot ce î?i dore?te sufer? de depresie.

4. Depresia este doar în capul t?u.

Depresia are o întreag? gam? de simptome care se manifest? la nivel corporal, iar aceste simptome î?i pun foarte mult amprenta asupra st?rii individului. De exemplu starea de oboseal? cronic?, dificult??ile de respira?ie, indigestia, durerile musculare sunt parte din depresie la fel de mult precum sunt ?i st?rile de triste?e, plâns sau de neputin??.

Aceast? credin?a mi se pare o form? în plus de stigmatizare a bolilor psihice.

5. Dac? e?ti diagnosticat cu depresie vei fi nevoit s? iei antidepresive pentru tot restul vie?ii.

Tratamentul eficient al depresiei implic? atât tratament medicamentos, cât ?i psihoterapie, îns? nici una dintre aceste forme de tratament nu reprezint? o condamnare a individului la un anumit stil de via??.

Perioada de tratament este stabilit? de c?tre medicul psihiatru împreun? cu pacientul în func?ie de felul în care acesta r?spunde la tratament, de evolu?ia simptomelor în timp, de gravitatea simptomelor ?i complexitatea acestora.

Sursa: http://www.forbes.com/sites/daviddisalvo/2014/08/12/five-common-myths-about-depression/

Comments are closed.