Despre Tiparele Mentale…

Experien?ele pozitive ?i negative prin care trecem în via?? sunt rezultatul tiparelor noastre mentale, care ne creeaz? realitatea, de aceea schimbarea

tiparelor mentale duce la modificarea experien?elor de via??.

Gândurile sunt foarte puternice în zona lor, adic? în plan mental, ?i ca s? devin? la fel de puternice în plan fizic, pentru ca ele s? coboare ?i s? se concretizeze în plan fizic, este nevoie de timp. Pentru ca aceast? perioad? de timp s? fie cât mai scurt?, trebuie s? avem tr?irile?i s? împlinim actele corespunz?toare acestor gânduri, altfel, ne vom mul?umi s? dorim, f?r? s? ac?ion?m, a?teptând la nesfâr?it realizarea lor.

Orice efect din via?a noastr? este precedat de un gând corespondent pe care l-am emis mult? vreme. Pentru a elimina permanent o boal? sau o afec?iune, trebuie s? lucr?m pentru dizolvarea cauzei ei mentale. Plecând de la accep?iunea c? nicio boal? nu apare în via?a noastr? dac? nu exist? o nevoie pentru ea, iar simptomele exterioare nu sunt decât ni?te efecte, trebuie s? ?tim c? simpla aplicare a puterii voin?ei ?i a disciplinei, nu func?ioneaz?. De aceea, înainte s? aplic?m afirma?iile pentru schimbarea tiparelor mentale, s? ne întreb?m:

Cât de tare ne dorim s? sc?p?m de o afec?iune?

Ne dorim cu toat? fiin?a noastr? acest lucru? Sau poate doar spunem c? ne dorim, când de fapt ceea ce sim?im cu adev?rat este confortul asigurat de postura de victim?!

 

Iat? câteva echivalente mentale ale cauzelor multor boli, ?i afirma?iile care le pot contracara (înso?ite de tr?iri emo?ionale sincere ?i profunde).Nu fiecare echivalent este 100% adev?r absolut, ele ne dau un punct de referin?? în cercetarea bolii:

 

  Afec?iune          Cauze                         Afirma?ii
Acnee Neacceptarea propriului sine. Eu sunt o expresie divin? a vie?ii. M? iubesc ?i m? accept exact a?a cum sunt.
Alcoolism Sentimentul de inutilitate, de vinov??ie, de nepotrivire.

Respingere de sine.

Tr?iesc în momentul prezent. Fiecare moment este nou. Optez pt a-mi recunoa?te valoarea. M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi.
Anxietate Neîncredere în via?? M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi. Am încredere deplin? în via??. M? simt în siguran??.
Astm Iubire sufocat?. Incapacitatea de a respira pt sine. Lacrimi reprimate. M? simt în siguran??, a?a c? preiau controlul asupra propriei vie?i. Optez pt a fi liber.
Balbism Nesiguran??. Incapacitatea de a te exprima. Nu e?ti sau nu ai fost l?sat s? plângi. M? simt liber s?-mi exprim punctul de vedere. M? simt în siguran?? atunci când m? exprim. Comunic numai din perspectiva iubirii.
Bulimie Teroare ?i lips? de speran??. Lips? total? de control. Acumularea urii de sine urmat? de purga?ia ei. Sunt iubit, sus?inut ?i hr?nit de via?a îns??i. Sunt în siguran?? atunci când tr?iesc.
Cancer Ran? sufleteasc? profund?. Resentimente de lung? durat?. Secrete ascunse ?i dureroase care r?nesc identitatea de sine. “Ce rost mai are?” M? iert plin de iubire ?i m? eliberez de trecut. Optez pt a m? bucura de via??. M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi.
Celulit? Mânie acumulat? ?i autopedepsire. Îi iert pe ceilal?i. M? iert pe mine însumi. M? simt liber s? iubesc ?i s? m? bucur de via??.
Constipa?ie Refuzul de a renun?a la vechile idei. Cramponarea de trecut. Uneori avari?ie, zgârcenie. Pe m?sur? ce m? eliberez de trecut, în via?a mea p?trunde noul, cu toat? prospe?imea ?i vitalitatea lui. Îi permit vie?ii s? curg? liber prin mine.
Depresie Mânia în fa?a ideii c? nu ai dreptul s?-?i îndepline?ti dorin?ele. Lips? de speran??. Transcend acum temerile ?i limit?rile specifice celorlal?i oameni. Îmi creez propria via??.
Diabet Gânduri excesive legate de ceea ce ar fi putut s? fie. Dorin?a uria?? de a controla. Triste?e profund?. Absen?a oric?rei dulce?i a vie?ii. Acest moment este plin de fericire. Optez acum pt a experimenta dulcea?a momentului prezent.
Frigiditate Team?. Negarea pl?cerii. Convingerea c? sexul este ceva r?u. Parteneri insensibili. Teama de tat?. M? simt în siguran?? atunci când m? bucur de propriul meu corp. M? bucur c? sunt femeie.
Gastrit? Incertitudine prelungit?. Sentimentul c? voi fi judecat. M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi. Sunt în siguran??.
Hemoroizi Teama de termene limit?. Teama de a renun?a la ceva. Senza?ia de împov?rare. Renun? la tot, cu excep?ia iubirii. Exist? un timp ?i un spa?iu pt tot ceea ce-mi doresc s? fac.
Herpes (gura) Dorin?? ascuns? de a spune o r?utate. Cuvinte amare r?mase nerostite. Gândesc ?i rostesc numai cuvinte pline de iubire. Sunt împ?cat cu via?a.
Hipertiroidie Furie la gândul c? nu se ?ine cont de mine. Eu sunt centrul vie?ii mele. M? aprob pe mine însumi ?i tot ceea ce v?d.
Hipotiroidie Renun?are la lupt?. Lips? de speran??. Îmi creez acum o via?? nou?, cu reguli noi, via?? care m? sus?ine în totalitate.
Impoten?a Presiune sexual?, tensiune, vinov??ie. Convingeri sociale. Dispre? ?i ur? fa?? de un partener anterior. Teama de mam?. Îi permit sexualit??ii mele s? se manifeste plenar ?i m? bucur de ea.
Infec?ii urinare Sup?rare, focalizat? de regul? asupra partenerului de sex opus. Învinov??irea altor persoane. Renun? la tiparul mintal care a dat na?tere acestei boli. Îmi propun s? m? schimb. M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi.
Insomnie Team?. Neîncredere în via??. Vinov??ie. M? eliberez împ?cat de evenimentele zilei care s-a încheiat ?i alunec într-un somn lini?tit ?tiind c? ziua de mâine va avea singur? grij? de ea îns??i.
Migrene Nepl?cerea de a fi controlat de altcineva. Rezisten?? în fa?a vie?ii. Temeri sexuale. M? relaxez. M? las dus de curentul vie?ii. Las via?a s? îmi asigure tot ceea ce îmi este necesar f?r? nici un efort din partea mea. Via?a m? sus?ine.
Miopie Teama de viitor. Neîncrederea în ceea ce se afl? în fa??. Am încredere în via??. Sunt în siguran??.
Mirosuri corporale Team?. Respingerea propriului sine. Team? fa?? de ceilal?i oameni. M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi. Sunt în siguran??.
Nervozitate Team?, anxietate, conflict, grab?. Neîncredere în via??. M? aflu într-o c?l?torie f?r? sfâr?it prin eternitate, a?a c? am suficient timp la dispozi?ie. Comunic cu inima. Totul este bine.
Pietre la rinichi Acumul?ri de mânie nedizolvat?. Îmi dizolv ?i las s? treac? cu u?urin?? toate problemele din trecut.
Pietre la vezica biliar? Am?r?ciune. Gânduri rigide. Condamnare. Orgoliu. M? eliberez cu bucurie de trecutul meu. Via?a este dulce, la fel sunt ?i eu.
Psoriazis Teama de a nu fi r?nit. Amor?irea sim?urilor sinelui. Refuzul de a accepta responsabilitatea pt propriile sentimente. M? bucur plenar de via??. Merit ?i accept tot ce este mai bun în via??. M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi.
Reumatism Sentimentul de victim?. Lipsa iubirii. Am?r?ciune cronic?. Resentimente. Eu îmi creez propriile experien?e. Cu cât m? voi iubi ?i m? voi aproba mai mult, pe mine insumi ?i pe ceilal?i oameni, cu atât mai frumoase vor deveni aceste experien?e.
Sciatic? Ipocrizie. Teama de bani ?i de viitor. Avansez c?tre propriul meu bine. Acest bine m? înconjoar? de pretutindeni. Sunt în siguran??.
Sfor?it Refuz înc?p??ânat s? renun? la vechile tipare mentale. Renun? la orice gând care nu este plin de iubire ?i fericire. Renun? la trecut ?i m? integrez în momentul prezent care este inedit ?i încânt?tor.
Hipertensiune Probleme emo?ionale de lung? durat?, nerezolvate. M? eliberez cu bucurie de trecut. Sunt împ?cat.
Hipotensiune Absen?a iubirii în copil?rie. Defetism. Optez pt a tr?i în prezent. Via?a mea este o bucurie continu?.
?iuit în urechi Refuzul de a asculta. Neascultarea vocii interioare. Înc?p??ânare. Am încredere în sinele meu superior. Îmi ascult cu iubire vocea interioar?. Renun? la orice ac?iune care nu este n?scut? din iubire.
Ulcer Team?. Convingerea c? nu e?ti suficient de bun. Dorin?a anxioas? de a pl?cea. M? iubesc ?i m? aprob pe mine însumi. Sunt împ?cat cu mine însumi. Sunt un om minunat.
Vene varicoase Ma aflu într-o situa?ie pe care o detest. Descurajare. M? simt extenuat din cauza muncii ?i împov?rat. M? aflu în lumina adev?rului ?i m? deplasez în iubire. Iubesc via?a ?i circul în libertate.

 

Dr. Candance Pert (neurolog) stabile?te baza biomolecular? a emo?iilor noastre ?i ne ajut? s? în?elegem cum ne afecteaz? emo?iile s?n?tatea. Conform Dr. Pert, neuropeptidele ?i receptorii lor, transport? informa?ia între sistemele corpului conectându-le, pe care le denume?te „biochimicalele emo?iei”. Cu alte cuvinte, mintea ?i corpul comunic? prin intermediul moleculelor emo?iei. Ace?ti „mesageri” sunt într-o comunicare continu? cu sistemul imunitar. În consecin??, ea spune c? „emo?iile sunt leg?tura dintre minte ?i corp”astfel încât „mintea nu domina corpul, ci mintea devine corpul – corpul si mintea sunt una”. Acum ?tim c? emo?iile ne influen?eaz? celulele ?i ?esuturile corpului ?i automat, s?n?tatea.

In 1940, geneticiana Barbara McClintock ( laureat? a premiului Nobel) a f?cut o descoperire care a fost recunoscut? abia în 1983, ?i anume c? genele î?i pot modifica pozi?ia pe un cromozom ca r?spuns la stres, ?i ca urmare, pot ap?rea muta?ii în structura ADN-ului. Se desprinde a?adar concluzia conform c?reia codul nostru genetic nu este static, ci este afectat de emo?iile datorate stresului din mediul înconjur?tor.

Noi mo?tenim tiparele emo?ionale ?i credin?ele str?mo?ilor no?tri, adânc imprimate în ADN, pe care nici m?car nu le con?tientiz?m. Genele ne determin? mult mai mult decât caracteristicile fizice, ele influen?eaz? modul cum gândim, sim?im, reac?ion?m, prefigurând cursul s?n?t??ii, prosperit??ii ?i rela?iilor noastre.

 

Tiparele mentale pot fi schimbate prin folosirea con?tient? a afirma?iilor, cu ajutorul determin?rii, încrederii ?i mai ales a sentimentelor pure, f?r? echivoc, dar ?i prin implementarea sub form? de sugestii hipnotice în cadrul unui demers terapeutic, mult mai rapid ?i cu efecte permanente.

Sursa:http://www.numaiterapievie.ro/hermeneutica/193-despre-tiparele-mentale

Comments are closed.