Mituri despre sinucidere

În lume, peste un milion de oameni se sinucid anual. Îns? cei mai mul?i dintre noi ?tim pu?ine lucruri despre o tragedie care îi poate lovi pe cei dragi – iar multe dintre lucrurile pe care credem c? le ?tim sunt gre?ite. Mituri despre sinucideredesfiin?eaz? mit dup? mit ?i ne permite astfel o în?elegere exact? ?i plin? de compasiune a motiva?iilor care stau în spatele comportamentului suicidar. Cartea demonteaz? numeroasele modalit??i în care sinuciderea este stigmatizat? de ignoran??, dezgust, dispre? ?i cruzime. Autorul atac? miturile din mai multe perspective, bazându-se pe materiale existente înc? din vremurile biblice, studii de cercetare ?tiin?ific? ?i studii clinice, literatur?, cultur? popular? ?i film. Eliberându-ne de aceste mituri ?i prejudec??i, vom putea s? îi în?elegem ?i s? îi ajut?m pe cei afla?i pe marginea pr?pastiei.

Cei mai mul?i oameni presupun c? sinuciderea are leg?tur? cu dispozi?ia deprimat? ?i, într-adev?r, depresia este un factor cheie de risc pentru comportamentul suicidar. Îns? fluctua?iile temporale – cele care ?in de anotimp, ziua sapt?mânii ?i chiar faza menstrual? – probabil nu se manifest? din cauza unei dispozi?ii deprimate, ci, mai degrab?, din cauza opusului s?u, întrucâtva – supraactivarea, care include st?ri precum agita?ia, nelini?tea, insomnia ?i ceea ce unii ar putea numi „energie nervoas?”. Pentru sinucidere este nevoie de hot?râre, curaj ?i un fel de energie, ?i, dat fiind c? toate aceste lucruri sunt într-o oarecare m?sura ciclice, la fel este ?i sinuciderea.

Majoritatea sinuciderilor nu au un caracter agresiv în ceea ce prive?te metoda ?i locul alese iar un motiv principal – poate chiar motivul principal – pentru moartea prin sinucidere este calculul mental c? moartea persoanei va avea pentru ceilal?i o valoare mai mare decât via?a ei.

Thomas Joiner este profesor de psihologie la Florida State University, unde conduce Laboratorul pentru Studierea Psihologiei ?i Neurobiologiei Tulbur?rilor de Dispozi?ie ?i Suicidului. Este autorul c?r?ii Why People Die by Suicide ?i redactor-?ef al revistei Suicide and Life Threatening Behavior.

Sursa:http://www.edituratrei.ro/product.php/Thomas_Joiner_Mituri_despre_sinucidere/2554/

Comments are closed.