NLP (reproducerea excelentei)

NLP este o disciplin? ce studiaz? modurile în care excelen?a (profesional?, artistic? sau cea în via?a personal?) poate fi reprodus? sau transferat? de la o persoan? la alta ?i dintr-o situa?ie în alta. Astfel o persoan? poate reu?i s? fie la fel de calm? la serviciu ca atunci când cânt? la pian de exemplu, sau un manager poate reu?i s? fie la fel de sigur pe el în timpul unei conferin?e ca atunci când urc? pe munte. De asemenea, expertiza acumulat? de c?tre o companie de succes poate fi transferat? c?tre o alt? companie, nu în sensul imita?iei ci în sensul de a prelua esen?a a ceea ce func?ioneaz?.

Defini?ia de mai sus este una potrivit? pentru NLP sau Neuro-Linguistic Programing – ar fi ogre?eal? s? limit?m acest domeniu la orice altceva. Uneltele pe care ni le ofer? nu sunt folosite numai în coaching sau numai în vânz?ri cum cred unii. Ele se aplic? oriunde exist? oameni – în coaching, în terapie, în sport, în dans, în muzic?, în firme, în eficientizarea de procese industriale. Bine-n?eles c? nu oricine ?tie s? aplice aceste unelte oriunde, iar eu de exemplu folosesc aceste unelte în coaching ?i pentru a face mai u?or de în?eles pentru elevii mei lucrurile pe care le predau. A? putea de asemenea s? ajut pe cineva în dans sau în muzic?, cu toate c? eu unul nu sunt nici un mare dansator nici nu cânt, acesta fiind unul din avantajele NLP. Practicantul poate s? ajute pe cineva într-o problem? în care el însu?i nu este competenet. De asemenea, po?i ajuta pe cineva cu întreb?ri ?i cu exerci?ii speciale f?r? a ?tii m?car despre ce problem? e vorba. Clientul poate p?stra numai pentru el problemele sale dac? dore?te.

NLP împrumut? elemente ?i esen?a unor tehnici luate de la cei mai buni psihotereapeu?i, de la hipnoti?ti ca Milton Erickson ?i chiar de la arti?ti ca Walt Disney. O serie de procese sau exerci?ii din acest domeniu au fost elaborate de oameni care au studiat psihicul uman zeci de ani, care au lucrat cu oameni, cu profesioni?ti, cu copii ?i p?rin?i sau cu oameni cu probleme mari ?i au consolidat experien?a lor practic? într-o serie de principii ?i exerci?ii practice. Acestea pot fi aplicate de practicantul de NLP f?r? ca el s? fie psihoterapeut. Dar asta nu înseamn? c? el nu poate s? fie – mul?i practican?i sunt de fapt psihoterapeu?i sau tereapeu?i holi?ti.

NLP pleac? de la premize precum “clientul are tot ce îi trebuie pentru a reu?i”. O alt? premiz? este c? noi “întotdeauna facem cea mai bun? alegere din cele pe care le avem la dispozi?ie”. Coaching-ul cu NLP are ca scop l?rgirea gamei de alegeri a clientului. Având mai multe op?iuni, el va face singur alegeri mai bune, fiind contraindicat s?-l influen??m în vreun fel sau altul. Arta const? în a-l sus?ine pe client s? descopere resurselele din interior ?i s? fac? singur transformarea pe care o dore?te.

Eu unul nu pot s? m? ab?in s? fac leg?tura între NLP ?i tehnicile ?amanice cele mai pure ?i elegante. De când am pornit pe calea terapiei holistice am c?p?tat o nou? apreciere pentru domeniul NLP pe care, chiar dac? nu l-am explorat foarte mult ca atare, îl în?eleg din ce în ce mai bine din prisma noilor cuno?tin?e acumulate.

În nenum?ratele grupuri de practic? la care am fost, de vreo 2 ani încoace, discu?iile se învârt în jurul unor subiecte precum “Ce este cu adev?rat important pentru fiecare în via???” sau “Cum facem alegeri mai con?tiente?”, iar argumentele abordare sunt din domeniul psihologiei, filozofiei, ciberneticii, informaticii, medicinei ?i spiritualit??ii, cu participarea unor oameni bine preg?ti?i în doneniile lor. Dar concluziile sunt de multe ori foarte simple, ar?tând cum o singur? întrebare poate s? schimbe totul. De exemplu, întrebarea “Cine sunt eu?” pus? în fiecare diminea?? înainte de a începe ziua. Nu-i a?a c? nu prea asocia?i a?a ceva cu NLP, pân? acum?

Sursa:http://terapiespirituala.ro/terapii/nlp-reproducerea-excelentei/

Comments are closed.