Psihologie inversa

Psihologia invers? este o tehnic? de convingere care folose?te falsa sus?inere a unei credin?e sau a unui comportament contrar celui sus?inut în prezent.

Aceast? tehnic? se bazeaz? pe fenomenul psihologic al reac?iunii, în care o persoan? are un r?spuns emo?ional negativ ca reac?ie la încerarea de a fi convins, ?i astfel alege op?iunea contrar? celei sus?inute.

Este utilizat? des pe copii din cauza lipsei lor de întelegere psihologic? ?i a ratei mai mare de reac?iune.

De?i aceast? tehnic? de manipulare este una foarte simplist? ?i aparent foarte u?or de folosit, cunoa?terea psihicului interlocutorului nostru este crucial? ?i nu ne putem lipsi de ea înainte s? ne decidem s? aplic?m psihologia invers?. Subiec?ii care aplic? metoda de fa?? într-un mod eronat risc? s? trezeasc? suspiciunea „victimei” sau sentimentul ca aceasta din urma a fost exploatat?, ori chiar reac?ii contrare celor la care s-au a?teptat.

Comments are closed.