Sinucidere

Sinuciderea sau luarea propriei vie?i este o reac?ie tragic? la situa?ii de via?? stresante ?i cu atât mai tragic? deoarece ea poate fi prevenit?. Dac? exist? gânduri suicidare este bine s? fie cunoscute semnele care avertizeaz? în ceea ce prive?te o sinucidere ?i cum s? fie cerut ajutorul imediat pentru c? astfel poate fi salvat? o via??.

În cazul gândurilor suicidare sau a sinuciderii, poate exista sentimentul c? nu exist? nicio cale de a rezolva o problem? ?i c? sinuciderea este singurul mod în care se poate opri durerea.

Semnele de avertizare în cazul sinuciderii sau gândurilor suicidare includ:
• Discu?iile despre sinucidere – de exemplu afirma?ii precum “o s? m? omor”, “ îmi doresc s? mor”, “îmi doresc s? nu m? fii n?scut”;
• afirma?ii precum “nu voi mai fi o problem? mult timp” sau “ dac? mi se întâmpl? ceva, vreau s? ?tii c?…” pot constitui indicii ale gândurilor suicidare;
• Ob?inerea mijloacelor pentru a se sinucide, de exemplu cump?rarea unui pistol sau stocarea medicamentelor;
• Retragerea din via?a social? ?i dorin?a de a fi l?sat singur;
• Pierderea interesului pentru activit??ile zilnice;
• Neglijarea aspectului personal;
• Pierderea interesului fa?? de munc?, ?coal? sau societate;
• Dificult??i de concentrare;
• Schimb?rile de dispozi?ie, ca de exemplu euforie într-o zi ?i puternic descurajat în ziua urm?toare;
• Preocuparea fa?? de moarte sau violen??;
• Sentimentul c? este într-o situa?ie f?r? sc?pare sau f?r? speran??;
• Cre?terea consumului de alcool sau droguri;
• Modificarea rutinei zilnice, inclusiv obiceiurile legate de alimenta?ie sau somn;
• Persoana face lucruri riscante sau autodistructive, precum consumul de droguri sau conducerea nes?buit? a ma?inii;
• Oferirea lucrurilor personale sau rezolvarea problemelor legate de serviciu atunci când nu exist? niciun motiv pentru care aceste lucruri s? fie f?cute;
• Persoana î?i ia r?mas bun ca ?i cum este ultima dat? când vede persoanele respective;
• Cre?terea acuzelor fizice asociate frecvent cu o sup?rare emo?ional? cum ar fi durerile gastrice, cefaleea sau oboseala;
• Apari?ia unor schimb?ri de personalitate sau stare de anxietate sau agita?ie sever?, mai ales atunci când exist? vreunul dintre semnele de mai sus.

Aceste semne de avertizare nu sunt întotdeauna evidente si pot varia de la o persoan? la alta. Unele persoane î?i spun r?spicat inten?iile, în timp ce alte persoane ?in secrete inten?iile ?i gândurile suicidare.

De?i exist? mai multe încerc?ri de sinucidere în rândul femeilor, b?rba?ii sunt mai predispun?i s? duc? la cap?t actul sinuciderii deoarece, de obicei, ei folosesc metode mai eficiente cum ar fi împu?carea.

Poate exista riscul sinuciderii dac?:
• Persoana se simte f?r? speran??, izolat? social sau singur?;
• Persoana trece printr-un eveniment stresant cum ar fi pierderea unei persoane dragi, serviciul militar, o desp?r?ire, o boal? grav? sau probleme financiare sau legale;
• Exist? un abuz de substan?e – abuzul de alcool ?i droguri poate agrava tendin?ele suicidare ?i poate face persoana suficient de nes?buit? sau impulsiv? încât s? ac?ioneze conform gândurilor;
• Persoana are gânduri suicidare ?i are acces la arme de foc;
• Persoana are afec?iuni psihiatrice subiacente precum depresie major?, tulburare de stres posttraumatic, tulburare bipolar?, tulbur?ri de personalitate, anxietate sau psihoz? (deta?are de realitate), paranoia;
• Exist? antecedente familiale de tulbur?ri psihice, abuz de substan?e, sinucidere sau violen??, inclusiv abuz fizic sau sexual;
• Exist? o boal? care poate fi asociat? cu depresia ?i gândurile suicidare a?a cum este cazul bolilor cronice, durerii cronice sau bolilor terminale;
• Persoana este bisexual?, homosexual? sau transsexual? ?i nu are sus?inerea familiei sau are un anturaj ostil.

În cazul copiilor ?i al adolescen?ilor sinuciderea urmeaz? unui eveniment stresant din via?a sa. Trebuie ?tiut c? ceea ce unui tân?r i se pare grav sau insurmontabil poate p?rea minor pentru un adult (a?a cum sunt problemele de la ?coal? sau pierderea unei rela?ii de prietenie). În unele cazuri, un copil sau un adolescent poate avea sentimente suicidare datorit? unor circumstan?e din via?a sa despre care nu vrea s? vorbeasc?. Unele dintre acestea sunt:
• Existen?a unei afec?iuni psihiatrice, inclusiv depresie;
• Pierderea unei rela?ii sau conflictul cu prietenii apropia?i sau membrii familei;
• Antecedente de abuz fizic sau sexual;
• Probleme legate de alcool sau droguri;
• Sarcina;
• Identificarea unei boli cu transmitere sexual?;
• Persoana este victima unei agresiuni;
• Persoana nu este sigur? de orientarea sexual?.

Uneori persoanele cu tendin?e suicidare pot omorî mai întâi alte persoane ?i apoi s? se sinucid?. Acest lucru este cunoscut sub numele omucidere-sinucidere sau crim?-sinucidere. Unii dintre factorii de risc pentru aceast? situa?ie includ:
• Existen?a în trecut a unui conflict cu so?ul sau partenerul;
• Problemele familiale actuale de natur? financiar? sau legal?;
• Istoric de tulbur?ri ale s?n?t??ii mintale, mai ales depresia;
• Abuzul sau dependen?a de alcool sau droguri;
• Accesul la o arm? de foc (aproape toate cazurile de crim?-sinucidere sunt realizate cu ajutorul unei arme de foc).

Unele studii au ar?tat c? e posibil s? existe o leg?tur? între începerea tratamentului cu antidepresive ?i riscul crescut de sinucidere. Totu?i aceast? leg?tur? nu este clar?, iar lipsa tratamentului antidepresiv atunci când este necesar cre?te de asemenea riscul de sinucidere.

Cauze posibile

Gândurile suicidare au numeroase cauze. Cel mai adesea, gândurile suicidare sunt rezultatul sentimentului c? nu po?i face fa?? atunci când e?ti pus într-o situa?ie cople?itoare. Dac? nu exist? speran?? pentru viitor, po?i crede gre?it c? sinuciderea reprezin?? solu?ia problemei. Po?i experimenta un fel de vedere în tunel, în care, în cazul unei situa?ii de criz? crezi c? sinuciderea este singura cale de ie?ire.

Poate exista ?i o component? genetic? asociat? sinuciderii. Persoanele care se sinucid sau au gânduri sau comportament suicidar au în familie antecedente de sinucidere. De?i sunt necesare cercet?ri mai am?nun?ite în ceea ce prive?te posibila component? genetic?, se pare c? exist? o leg?tur? genetic? a comportamentului impulsiv care ar contribui la tendin?ele suicidare.

Trebuie s? mergi urgent la doctor dac?:

• Crezi c?, în acel moment, po?i s?-?i faci r?u singur sau s? încerci s? te omori;

Dac? ai tendin?e suicidare, dar nu e?ti în pericol imediat de a-?i face r?u:
• Caut? compania unui prieten apropiat sau unei persoane dragi, chiar dac? poate fi dificil s? vorbe?ti despre sentimentele tale;
• Vorbe?te cu un preot;
• F? o programare la medic, psiholog sau alte persoane care se ocup? cu astfel de situa?ii.

Sursa:http://www.csid.ro/semne-si-simptome/sinucidere-11248206/

Comments are closed.