Terapia NLP

NLP studiaz? trei domenii, care îi dau ?i numele:

 • Neurologia – Mintea ?i modul în care gândim;
 • Lingvistica – Felul în care ne folosim de limbaj ?i cum ne afecteaz? acesta;
 • Programarea – Felul în care pl?nuim ac?iunile, astfel încât s? ne atingem obiectivele.

Cuvântul Neuro indic? faptul c? informa?iile ?i cuvintele sunt memorate neurologic. Unii oameni re?in mai degrab? ceva ce aud (canal auditiv), al?ii trebuie s? vad? ceva scris (canal vizual) ca s? poat? re?ine iar unii trebuie s? fac? acel lucru (canal kinestezic) ?i abia apoi pot spune c? au în?eles ceva. Cuvintele sunt numai etichete ale experien?elor interioare, cum ar fi imaginile, sunetele sau sentimentele. La cuvântul pisic? de exemplu unii oameni pot vedea în fa?a ochilor o anumit? pisic?, al?ii poate îi vor sim?i blana ?i poate c? al?ii aud o pisic? mieunând. Lingvistic reprezint? limba: Se studiaz? ce informa?ii (-suplimentare) sunt transportate con?tient ?i/sau omise incon?tient, uitate sau ascunse odat? cu folosirea diverselor cuvinte. Dac? cineva spune: „Trebuie” sau „Nu pot”, atunci deseori se uit? la cine sau la ce se refer? acesta, cine stabile?te aceste limite ?i cine determin? aceasta. Un alt exemplu sunt a?a numitele nominaliz?ri cum ar fi: bucurie, securitate, iubire etc. la care am uitat des cum, cu cine, când, cât de des ?i unde vrem s? ne bucur?m. Programarea reprezint? diferitele programe interne sau procese ale gândirii care sunt decisive pentru comportamentul nostru interuman. O presupozi?ie de baz? în NLP afirm? c? aceste procese interne de gândire sau programe odat? înv??ate pot fi modificate – reprogramate – sau p?strate. Gândirea NLPtehnicile ?i instrumentele sale ne ajut? s? realiz?m felul în care putem s? ne afl?m în rezonan?? cu noi ?i cu ceilal?i ?i felul în care putem tr?i rela?ii mai pline de dragoste ?i mai curate r?mânând în acela?i timp s?n?to?i. NLP ne ajut? s? recunoa?tem ordinea interioar? ?i peisajul interior al fiec?rui om. Ne pune în mân? elemente ?i pa?i despre cum putem s? ne descoperim ?i s? ne tr?im con?tient poten?ialul, cum putem s? ne alegem ?i s? ne model?m în mod responsabil gândurile ?i sentimentele. Rezonan?a este un sentiment cu o anumit? calitate ?i intensitate care este superior tuturor celorlalte st?ri emo?ionale ?i care este prezent în toate sentimentele. Rezonan?a este vibra?ia personal? a fiec?ruia. Atunci când tr?im rezonan?a într-o situa?ie, încerc?m mereu ?i mereu s? ajungem în situa?ii similare. Fiecare a tr?it deja sentimentul de a dispune de propria persoan?, de fi la unison cu sine ?i cu lumea ?i de a-?i putea lua destinul în mâini. Cu aceste ocazii ne sim?im într-o stare superioar?, plini de o bucurie ce dureaz? mult ?i care devine un model despre cum ar trebui s? arate via?a. O vioar? ?i un violoncel au ambele vibra?ii proprii diferite, pot îns? dac? au fost acordate înainte, s? vibreze împreun? în armonie. La fel este ?i la noi oamenii. Atunci când suntem acorda?i unul la altul, putem s? ne p?str?m vibra?ia proprie ?i s? vibr?m împreun?. La fel cum o orchestr? foarte mare, care este format? din instrumente cu vibra?ii proprii diferite, poate crea un sunet armonios prin ac?iunea comun?, putem ?i noi s? tr?im o multitudine de sentimente, gânduri ?i ac?iuni ?i s? ne p?str?m vibra?ia proprie. Crezul de baz? al NLP-ului este c? fiecare are capacit??i speciale, c? aceste capacit??i sunt unice ?i nu mai pot fi repetate de nimeni. Tr?irea rezonan?ei ne ajut? s? descoperim ?i s? tr?im aceste capacit??i. Beneficii:

 • Mai mult? claritate în gândire ?i accesarea resurselor interioare cu u?urin??;
 • S? putem comunica cu noi în?ine ?i cu al?ii cu aten?ie, dragoste ?i respect;
 • S? ne sim?im în acela?i timp liberi ?i proteja?i;
 • S? ne sim?im motiva?i ?i plini de via?? ?i s? ne facem munca cu pl?cere;
 • S? tr?im în leg?tur? cu noi ?i cu ceilal?i oameni, cu natura, p?mântul ?i universul;
 • Vei descoperi propria strategie de succes, creativitate ?i motivare pentru a-?i crea via?a pe care ?i-o dore?ti;
 • S? ai mai mult? flexibilitate comportamental? ?i s? te bucuri de avantajele pe care ?i le ofer?;
 • Vei în?elege felul în care ne structur?m propria experien?? subiectiv? – cum gândim despre valorile ?i credin?ele noastre, cum ne cre?m st?rile emo?ionale, cum ne cl?dim lumea interioar? ?i cum îi d?m un în?eles.

Atunci cand suntem conectati cu sursa noastra de putere interioara, avem divinul in noi si ne putem simti in siguranta si liberi in acelasi timp. Suntem in rezonanta cu noi si cu mediul nostru si putem trai aceste sentimente in toate aspectele vietii noastre. Iar aceasta permite existenta propriei responsabilitati si a actiunilor inspirate si da sentimentul ca viata este plina de sens.

Sursa:http://amaradio.ro/terapia-nlp

Comments are closed.