Terapie Prin Tehnici NLP

Auzi din ce în ce mai des despre dezvoltare personal? ?i acorzi interes acestui concept, îns? începi s? te întrebi dac? te îndrep?i în direc?ia potrivit? ?i dac? nu cumva risipe?ti timpul t?u pre?ios citind atâtea lucruri? Exist? ni?te etape pe care trebuie s? le analizezi ?i s? le urm?re?ti la tine pentru a afla r?spunsul la întrebarea ta.

       Îmi amintesc c? la început, când am descoperit programarea neuro-lingvistic?- NLP ?i dezvoltarea personal?, eram atât de fascinat de toate acele lucruri noi pe care le g?seam prin c?r?i sau prin articole, încât o parte din prietenii mei de atunci, îmi ziceau c? v?d de la zi la zi transform?rile care au loc în mine.

          Aveam o sete de nest?vilit pentru a asimila cât mai multe informa?ii, pentru a reu?i s? m? cunosc mai bine ?i s? îmi controlez singur mintea. Mi-a fost mai greu pân? am în?eles c? în subcon?tientul meu se afl? totul ?i c? doar EU pot s? schimb anumite lucruri în via?a mea.

         Mai jos am descris etapele dezvolt?rii personale pentru a afla unde te situezi tu, ?i cum po?i verifica dac? ai înregistrat vreun progres.  Fiecare dintre noi ar trebui s? le parcurg? pentru a avea o via?? cât mai fericit? ?i plin? de satisfac?ii interioare.

       Prima etap? este etapa în care ?i eu m? aflam acum câ?iva ani, în care nu ?tiam c? exist? o ?tiin?? care se ocup? cu studiul experien?elor subiective. Nu ?tiam c? exist? dezvoltare personal? ?i nu ?tiam nici c? exist? posibilitatea de transformare uluitoare a personalit??ii. Dac? te afli în etapa asta e?ti ferm convins c? ai sau nu ai bani doar mul?umit? norocului, sau doar dac? furi ?i faci excrocherii. Crezi la fel cum credeam ?i eu atunci, c? sensul vie?ii este legat de noroc, de bani, de distrac?ie, etc. Nu î?i dai seama c? exist? atâtea lucruri mai frumoase, pentru c? tr?ie?ti prins în capcana unei vie?i superficiale.
Poate nu ar fi chiar atât de r?u dac? unii oameni ar reu?i s? tr?iasc? permanent în aceast? etap?. Problema apare atunci când se întâmpl? ceva r?u în oricare dintre domeniile de mai sus: familie, bani, siguran??, distrac?ie, etc.

          Atunci ai dou? variante: ori te resemnezi ?i dai vina pe univers, pe ghinionul t?u sau pe cei din jurul t?u (-a?a m-am n?scut eu f?r? noroc, -a?a a fost s? fie, etc), ori începi s? crezi c? tu e?ti singurul vinovat. Cu cât î?i dai seama mai repede c? tu ai un rol major în suferin?a proprie, cu atât trecerea spre urmatoarea etap? a dezvolt?rii personale, este una mai rapid?.

Etapa în care afli de dezvoltarea personal? ?i începi s? cau?i r?spunsuri

      În etapa a doua ?i-ai dat deja seama c? tu ai rolul principal în propria suferin?a ?i observi c? asta înseamn?, c? tu po?i fi personajul principal ?i în propria ta fericire. Afli de dezvoltare ?i transformare personal? ?i începi s? î?i dore?ti s? schimbi anumite lucruri la tine.

       Abia acum începi s? î?i pui întreb?ri adev?rate ?i vrei s? ?tii care este scopul t?u în via??. Care este voca?ia ta. Vrei s? afli mai multe despre spiritualitate ?i încerci s? prive?ti printr-o alt? viziune ceea ce noi numim via?? ?i moarte. Reu?e?ti s? te observi când e?ti fericit ?i vrei s? afli cum s? ob?ii mereu starea de fericire. Trecerea spre urm?toarea etap? se face prin studiu intens ?i prin ajutor din exterior. Abia acum începe cu adev?rat transformarea interioar?.

 În etapa a treia, ai început deja s? te dezvol?i personal ?i te îndrep?i c?tre etapa avansat?. Observi acum c? po?i s? schimbi lucruri la tine, po?i s? î?i controlezi emo?iile ?i gândurile ?i asta î?i poate crea o stare de bine ?i pace interioar?. Vezi c? rela?ia pe care o ai nu e doar un schimb de sentimente – oferi ?i a?tep?i iubire – rela?ia ta e oglinda inimii ?i a min?ii tale. Ai parte de st?ri emo?ionale de fericire, f?r? s? ai vreun motiv anume ?i realizezi c? tr?ie?ti cu adev?rat. ?tii care este scopul t?u în via?? ?i faci tot ce este necesar pentru a-l atinge. Spiritualitatea are un rol important în via?a ta ?i î?i dai seama c? exist? o real? leg?tur? între tine ?i întreg universul.

Pentru a ajunge la etapa cea mai avansat? a dezvolt?rii personale este nevoie de perseveren?? ?i continuitate în tot ceea ce ai f?cut pân? acum. Este posibil s? dureze ceva mai mult timp, îns? cu str?duin?a vei ajunge pân? la urm?. Odat? îns? ce vei fi capabil s? st?pâne?ti perfect arta dezvolt?rii personale vei putea s? realizezi orice în via?a ta, s? îi înve?i ?i pe al?ii cum s? se descopere pe sine, ?i mai ales, vei deveni propriul st?pân al min?ii tale. Vei fi capabil s? î?i creezi propriile st?ri emo?ionale ?i s? le men?ii cât de mult vrei.

Trebuie s? ?tii c? drumul dezvolt?rii personale este unul foarte lung îns? cu voin?a ?i implicare din partea ta îl vei parcurge foarte u?or. Î?i vei dori c? acest parcurs la transform?rii tale s? nu se mai termine niciodat?. Pe m?sur? ce vei cre?te ?i te vei dezvolta, vei realiza c? descoperi lucruri mai uluitoare despre tine, de care nici nu aveai habar pân? atunci ?i c? în tine se afl? deja toate r?spunsurile. Mai trebuie doar s? le descoperi !

       ?in s? iti mul?umesc pentru toate aprecierile pe care le-am primit pentru articolul trecut ?i vreau s? î?i m?rturisesc c? îmi este de mare ajutor p?rerea ta privind tot ceea ce citesti pe acest blog. M? ajut? s? îmi dau seama cât î?i sunt de utile aceste articole si m? motiveaz? s? nu m? opresc din scris. Data viitoare te voi înva?a o metod? prin care o s? po?i s? po?i memora orice ?i astfel vei înregistra un progres mult mai rapid, în orice domeniu o vei aplica.

Sursa:http://florinc0nstantin.wordpress.com/2014/02/13/etapele-dezvoltarii-personale-afla-unde-te-situezi/

Comments are closed.